Concurrentie- en relatiebeding

Bij uitdiensttreding van een werknemer, wilt u graag een concurrentie en/of relatiebeding kunnen inroepen. Daaraan zijn strenge eisen gesteld door de rechtspraak. Wij helpen u bij het opstellen van deze bedingen zodat u ze ook daadwerkelijk kunt inroepen.

mr. Robert Kliphuis

mr. Robert Kliphuis